motor de cubo para shuffle s/ shuffle s er / mini 2s / mini 2s er

Precio de oferta$79.99

Diámetro: 65 mm

Potencia nominal: 540W

You may also like

6 Years in the making

6 Years in the making

6 Years in the making

120,000+ Meepo Riders

5,100+ 5-Star Reviews

112,740T CO₂ Reduction